Adresy naszych placówek

Stacjonarne przyjmowanie chorych (po uprzedniej rejestracji telefonicznej):

stat4u