Odtrucia alkoholowe (alkoholoodtrucia) 24/7

Na czym polega alkoholoodtrucie

Alkoholoodtrucie to: przerywanie ciągów alkoholowych lub inaczej odtruwanie alkoholowe obejmuje kompleksową wizytę lekarza i pielęgniarki w domu pacjenta wraz z podawaniem wlewów dożylnych oraz środków łagodzących objawy abstynencji. Są to leki przeciwlękowe, uspokajające i nasenne. Najczęściej zabieg trwa od 1,5 do 2 godz.

Chory otrzymuje również pomoc lekarską związaną z leczeniem występujących często dodatkowych dolegliwości takich jak wymioty, bóle brzucha, osłabienie, które są związane z utratą elektrolitów oraz częstym nie przyjmowaniem pokarmów.

Czym jest uzależnienie alkoholowe

Popularny wśród specjalistów opis charakterystycznych zaburzeń zachowania za wystarczające kryteria do zdiagnozowania alkoholizmu podaje konieczność występowania czterech poniższych symptomów:

  • Głód alkoholowy – silna potrzeba, przymus „by się napić”
  • Brak samokontroli– osoba nie potrafi samowolnie przestać przyjmować substancji uzależniającej
  • Uzależnienie fizyczne – próba wyjścia z nałogu powoduje symptomy fizyko-psychiczne jak np. bezsenność, pocenie się, lęk,…
  • Drżenie ciała – zwiększająca się wraz postępem nałogu ilość trunku wystarczająca do zaspokojenia uzależnionego

Za czynniki zwiększające ryzyko uzależnienia uważa się głównie:

  • środowisko w jakim wychowała się osoba
  • czynniki genetyczne
  • stresujący styl życia
  • niekorzystne warunki bytowe

Alkoholizm jest przewlekłą chorobą. Osoba , która wpadła w nałóg do końca życia zmaga się z nim, nawet gdy z powodzeniem przestanie pić musi uważać by nie rozpocząć na nowo ciągu alkoholowego. Abstynencja jest najlepszym i jedynym możliwym zachowaniem prewencyjnym w takim przypadku. Istnieją jednak metody mogące pomóc uzależnionym. Wyróżniamy wśród nich farmakoterapię i psychoterapię.

Farmakoterapia polega na podawaniu pod ścisłą kontrolą lekarza leków takich jak: disulfiram, naltrexone, acamprosate w postaci doustnej bądź iniekcji dożylnych, których zaletą jest szybsza odpowiedź organizmu i dłuższy czas działania leku. Nie wolno przeprowadzać odtruwania alkoholowego ( popularnie zwanego detoksem ) na własną rękę!

Psychoterapia z kolei obejmuje pomoc psychologa, który wybiera najlepszą dla danego pacjenta metodę wyjścia z nałogu. Nieocenione jest również pomoc grup wsparcia – popularnych spotkań Anonimowych Alkoholików.

stat4u